January 28, 2022

श्री हनुमान चालीसा। Chalisa of hanuman hindi

श्री हनुमान चालीसा। chalisa of hanuman  दोहा श्रीगुरु चरन सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारि। बरनऊं रघुबर बिमल जसु, जो दायकु फल चारि।। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन-कुमार। बल बुद्धि …

Read More

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u236169080/domains/tourword.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 437

Warning: file_get_contents(index.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/u236169080/domains/tourword.com/public_html/wp-includes/plugin.php on line 452